In perioada 25 iunie 2010 – 24 noiembrie 2012, Consiliul Judetean Botosani a implementat proiectul intitulat „Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea / modernizarea infrastructurilor conexe din zona Casei Ventura din municipiului Botosani in vederea amenajarii Muzeului Etnografic al judetului Botosani”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin intermediul Programului Operational Regional 2007 – 2013, Axa Prioritara 5 „Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, Domeniul Major de Interventie 5.1. „Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”.

Proiectul in valoare de 10.415.177,53 lei din care 7.773.418, 28 lei reprezinta contributia Uniunii Europene si a Guvernului Romaniei a avut in vedere lucrari de sistematizare, restaurare, modernizare, dotare si punere in valoare sub aspect functional si arhitectural a monumentului istoric reprezentativ pentru patrimoniul local „Casa Ventura”.

In urma interventiilor efectuate, in cladirea situata in Bd. Mihai Eminescu nr. 50, isi vor desfasura activitatea doua institutii de cultura aflate in subordinea Consiliului Judetean Botosani: Scoala Populara de Arte si Meserii si Sectia de Etnografie a Muzeului Judetean Botosani.

Proiectul are ca impact introducerea obiectivului „Casa Ventura” in circuitul muzeal si turistic local si regional, cresterea numarului de turisti si crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea relatiilor cu alte institutii implicate in domeniul de referinta al proiectului, cu agenti economici interesati de valorificare potentialului turistic pe piata turistica nationala si internationala.